Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

Aplicația BILI și Website-ul bilipay.co se angajează să faciliteze experiența achitării oricărei note de plată în cadrul unui restaurant si să asigure și cel mai înalt grad de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Societatea Bili Pay SRL prelucrează o serie de date cu caracter personal ale persoanelor ce accesează Aplicația BILI și Website-ul bilipay.co (denumite colectiv în continuare „Bili”).

Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legatură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Societatea BILI va respectă drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

În cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate, termenii date cu caracter personal, operator, prelucrare, temei al prelucrării, scop al prelucrării, persoane vizate vor avea înțelesul conferit de normele GDPR.

ÎNAINTE DE A UTILIZA WEBSITE-UL/APLICAȚIA, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A INȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?
BILI PAY SRL este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Aplicației Bili și al website-ului Bilipay.ro.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact:
Responsabilul cu Protectia Datelor: Popa Daniel
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp A, scara 2, parter
Email: daniel@bilipay.co
Telefon: 0726 691 392

2. Definiții
Pentru scopul acestui set de Termeni și condiții, următoarele noțiuni vor avea următrul înțeles:
Societatea – Bili Pay SRL, ce deține drepturile asupra Aplicației bilipay.co și asupra domeniului www.bilipay.co și coordonează activitatea comercială desfășurată prin intermediul acestuia;

Aplicația, Platforma sau BILI– Aplicația app.bilipay.co și Domeniul www.bilipay.co

Conținut:

• toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
• toate informațiile și conținului Aplicației Bili;
• conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor de către Bili prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Bili utilizatorilor, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• date referitoare la Bili, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Servicii – toate serviciile sau produsele oferite de către Aplicația Bili, gratuit ori cu perceperea unui preț/comision menționat în prealabil;

2. Ce date prelucrăm?
Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date pe care le furnizați in mod direct:
În vederea achitării Notei de plată în cadrul Resturantelor partenere, prelucrăm exclusiv numele, prenumele, adresa de e-mail și datele bancare necesare realizării plății – datele cu privire la contul IBAN și cardul bancar necesare realizării operațiunii de plată în cadrul Restaurantelor partenere.

Ne puteți furniza date cu caracter personal suplimentare în rubrica ”Formular de contact” din cadrul website-ului. În mod similar, putem stoca informațiile pe care le primim de la dvs. (ce pot conține date cu caracter personal) în momentul în care primim solicitări transmise în această rubrică și adresăm răspunsuri, exclusiv în vederea adresării răspunsurilor aferente întrebărilor/neclarităților formulate.

Date colectate sau generate de Noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu Aplicația.
În plus faţă de informaţiile personale, sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosită Aplicația și cum putem să ne îmbunătaţim Serviciile. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesaţi Webite-ul, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut în website.
De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.
Utilizam de asemenea date de geolocalizare oferite de dispozitivul mobil, precum si ID-ul Publicitar Google.

Datele obtinute de la terți
Putem recepționa sau transmite către Restaurantele partenere date cu privire la realizarea/stornarea/realizarea parțială a plăților sau alte incidente cu privire la achitarea notei de plată în cadrul Restaurantelor partenere.
Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

3. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?
În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

ScopDetaliiTemei Juridic
Utilizarea Serviciilor Aplicației în vederea realizării plăților în cadrul Restaurantelor partenereDaca doriți să beneficiați de Serviciile Aplicației în vederea achitării notei de plată totale/partajate în cadrul Restaurantelor partenere, este necesară utilizarea funcției de plată oferite prin scanarea codului QR și accesarea Aplicației
 
Aplicația pune la dispoziție toate Serviciile specifice achitării Notei de plată exclusiv prin perceperea unui comision similar achitării prin terminalele POS a notei de plată.
 
 
Datele prelucrate au în vedere exclusiv oferirea funcției de plată și finalizarea operațiunii de plată.
Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – încheierea și executarea contractului
 
 
Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim
 
 
 
Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – încheierea și executarea contractului
Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizatePutem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Societății.
În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.
Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim
 
art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (în cazul analizelor de marketing avansate) – în măsura în care va fi operabilă o astfel de funcție, prelucrarea datelor va fi realizată exclusiv în temeiul unui consimțământ valabil și liber exprimat
Îndeplinirea unor obligații legaleUneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:
·       operațiunile ce țin de intermeiderea plății;
·       plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
arhivarea datelor conform legislației aplicabile.
Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale
Apărarea drepturilor și intereselor în justițiePentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

4. Cui dezvăluim datele?
Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către:
(i) Entitățile si/sau persoanele împuternicite de noi implicate în activitatea Website-ului și a Societății, precum Restaurantele Partenere și furnizorul serviciilor de plată, dar și inclusiv in furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de servicii de analiză a modului de utilizare al Website-ului precum Google); în cazul în care anumiți împuterniciți ai Societății realizează transferul datelor cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene, ne vom asigura fie că (i) transferul este realizat către state cu privire la Comisia Europeană a recunoscut un nivel adecvat de protecție, fie că (ii) transferul este realizat în baza unor instrumente ce asigură securitatea datelor și respectarea drepturilor persoanelor vizate, prin încheierea unor Clauze Contractuale Standard sau utilizarea oricăror alte instrumente adecvate în acord cu cadrul normativ aplicabil;
(ii) În situația în care avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau
(iii) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.
De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în [Politicii privind Cookies – a se include un link]. În aceste situații, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene) cărora nu li s-a recunoscut un nivel de protecție adecvat, cu respectarea acelorași instrumente adecvate cu privire la transferul datelor cu caracter personal.

5. Cât timp păstrăm datele?
Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Anumite date ale Membrilor pot fi păstrate pe întreaga perioadă prevăzută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar-contabile.
Datele aferente cookie-urilor si tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durată de până la 2 ani (pentru cookies de analiză).

6. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?
Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a) Dreptul de acces:
puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs personale, precum și informații privind specificul prelucrării;

b) Dreptul de a corecta datele:
puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere:
puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm, în acord cu prezenta Politică de confidențialitate; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție:
puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, în măsura în care se realizează astfel de prelucrări. În caz contrar, orice interpelare în acest sens va primi drept răspuns confirmarea faptului că nu se realizează la acest moment prelucrări în scop de marketing;

e) Restricționare:
în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;

f) Dreptul la portabilitatea datelor:
în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:
aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România
anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENTIONATE MAI SUS, NE PUTETI CONTACTA UTILIZAND DATELE DE CONTACT MENTIONATE LA SECTIUNEA 1.
De asemenea, Societatea poate fi contactată utilizând datele și mecanismele de contact disponibile pe Website și anume adresa de e-mail daniel@bilipay.com

gata să accelerăm afacerea?

completează formularul și un reprezentant bili te va contacta